Inmigración y Literatura

vida cotidiana en la Argentina (1810 - 1960)

 

Archivo de Noviembre, 2007

EL NIÑO DE BARRO

09ed07e9cfe8285d2234b1978b722d91.jpg“El niño de barro” fue dirigida por Jorge Algora, un madrileño radicado en Galicia. Acerca del estreno del film en Buenos Aires, el pasado 4 de septiembre, el director escribió:
“Estrenar cine en el país propio, es cada vez más difícil, pero lograr que además se estrene en América, con la misma repercusión que aquí, es un logro que solo se puede entender por la suma de muchas voluntades y esfuerzos.
La Calle Santa Fe, es una de las principales avenidas que atraviesan la megápolis bonaerense y el 4 de septiembre, a las 20,30h, se colapsó. Los coches que por allí pasaban querían saber a qué se debía el tumulto que se había formado a la entrada de los cines Atlas.
“El Petiso Orejudo” es allí una leyenda urbana, que ocupa un lugar destacado, en la crónica negra y esa noche se estrenaba “El niño de barro”, la película inspirada en sus crímenes, lo cual generó una enorme expectación.
800 invitados, famosos, políticos, prensa y canales de televisión dieron un color extraordinario a aquella calida noche del invierno porteño.

a10643447c560a8f0c8dbc1f40cd2f3e.jpg

La película atrapó, puso los pelos de punta y revolvió los sentimientos.
Las muchas felicitaciones que recibimos allí, hay que hacerlas extensibles a la Televisión de Galicia, a la Xunta, al Consorcio Audiovisual de Galicia y a todos los que pusieron su tiempo e ilusión para que fuera posible, entre todos conseguimos que, “El niño de barro”, una película hecha por gallegos, brillase con toda su intensidad aquella noche en Buenos Aires”. 

 

http://algora.blogia.com/

Colectividades Argentinas

STEPHEN ROBERT KOEKKOEK

34be851ea5e52f6c11858ec24656e853.jpgPRESENTACIÓN DEL NUEVO LIBRO de

IGNACIO GUTIÉRREZ ZALDÍVAR

El próximo MARTES 4 de diciembre a las 19 en el Grand Salón de Four Seasons Hotel, Ignacio Gutiérrez Zaldívar presenta su libro numero 72, dedicado a STEPHEN ROBERT KOEKKOEK.

El nuevo libro de Ignacio Gutiérrez Zaldívar constituye una obra fundamental para conocer la vida de Stephen Robert KoekKoek (1887-1934) el mas apasionante, versátil y aventurero pintor del arte de los Argentinos.
Se han seleccionado 356 imágenes de nuestro archivo de más de 2000 obras, que son las que ilustran este libro que consta de 216 páginas en un formato de 30 x 21 cm.
Stephen Robert KoekKoek es el último descendiente de una dinastía de 16 maestros del Arte Universal, nacidos en los Países Bajos y ejemplo de pasión y creatividad. Vivió dos décadas en la Argentina (1915-1934), que fueron las únicas productivas de su tormentosa vida. Fue el más prolífico de todos aquellos que han creado en el Arte de los Argentinos.
Realizó cerca de 10.000 obras a razón de 500 por año, y ninguna de ellas le llevó más de dos horas. Sus cardenales, procesiones, puertos, marinas, playas, cabarets, interiores de iglesia, San Martín y el cruce de los Andes, son algunos de los temas abordados por este artista admirador de Van Gogh, Goya y Sorolla.
El autor, Ignacio Gutiérrez Zaldívar (56) nacido en Rosario Santa Fe, estudio con los Hermanos Maristas y los Padres Jesuitas. Egreso de la Universidad de Buenos Aires como Abogado, hace 30 años creo Zurbarán y desde entonces ha realizado 761 exposiciones en nuestro país y el exterior.
Es autor de 72 libros (entre los que podemos destacar: Quirós, Fader, Molina Campos, Quinquela, Raúl Soldi, Raúl Alonso, Juan Lascano José Marchi, Leonie Matthis, El Impresionismo y el Arte de los Argentinos, Buenos Aires Obras Monumentales, Nuestra Argentina, El Caballo, Fray Guillermo Butler, 100 Pintores del Arte de Los Argentinos).
La difusión de los artistas argentinos es su principal tarea, de allí que sus libros y catálogos destaquen por el cuidado y excelente diseño que realza la importancia del contenido convirtiendo a la obra en un verdadero objeto de arte y hacen del esfuerzo editorial de Zurbarán un acto de cultura.

Inmigrantes y Exiliados Destacados

Un ceo para o meu avó

9cfe1c27c793233d86b9c61f202c70a1.jpgse titula la traducción al gallego de mi cuento “Un cielo para mi abuelo”, ilustrada con una foto tomada por Manuel Ferrol. Agradezco a quien me da esa inmensa alegría; me emociona leer la historia de mi abuelo coruñés en su propio idioma.

Aquí, la traducción:

Facia calor. Como todas as tardes, despois da siesta, o ancián empuñó a cadeira que facia as veces de caxado e dirixiu-se ao patio. Alá, baixo a parra, escoitaría as voces dos viciños, ollaria xogar a os netos, conversaria cos transeuntes. Alá, adormecido polo calor estival, lembraría os seus anos mozos, nunha terra lonxana, da que moito lle custou partir. Era galego, e o seu sangue vibraba ainda ao escoitar o seu idioma, ao rememorar unha paisaxe querida que xa non voltaria a ver.
Lle custaba camiñar, pero o seu lugar baixo a parra o esperaba, como todas as tardes, como sempre. Pronta cumpliría oitenta anos. nacera antes que o século, e sabia que a sua vida acababa; non obstante, vivia con esperanza eses últimos anos, xunto aos seus seres queridos. Nacera na Coruña en 1890, en unha aldea; desde ese momento pasará moito tempo, mais tempo por dentro que por fora.
Na calidez desa tarde, o emigrante lembraba.Lembraba a sua terra, no que medraban os piñeiros e os eucaliptos, na que cantaba o vento amigo.Lembraba as suas viaxes a Compostela, da que tanto se falaba. Perguntaba-se se aquilo que se transmitia de boca en boca, de pais a fillos, tiña algun asideiro: que houbo peregrinos que chegaron descalzos desde Alemania; que cando destruiron a Catedral, erguída por Alfonso III, trasladaron a Andalucía as campás, “nas costas dos cristiáns”.¿O que pensaria o vello, se se inteirase de que un estudoso afirmaba que Santiago Apóstol se relacionaba –a o seu criterio- cos xémeos Castor e Pólux, e coa diosa Venus? Sen dúvida, haberia-se persignado. O seu Santiago, a da Virxe da Barca, non podia ter nada que ver con ninguén que non fose Deus O noso Señor e o seu Divino Fillo.
Lembraba a viaxe en barco, cara América, un ano antes do Centenario. Traía consigo, como equipaxe preciado, os poemas de Rosalía de Castro. “Como chove, miudiño,/ como miudiño chove”, repetia en voz baixa. O que animoso era entón! Cantos proyectos tiña! Non podia entender o chamado da poeta ás emigrantes, nen a sua congoja ao pensar en eles.Chegou á Argentina con dezanovedeza ilusionados anos, coa certeza de que aqui poderia labrar-se un porvir. Moitas histórias se contaban na aldea acerca de a nova terra. Terra promisoria, rica e fértil, que acollia cos brazos abridos a todos os homes e mulleres de boa vontade. O meu avó era un deles, un dos imigrantes que poblaban ese navio, provenientes de distintos paises e falando diversas línguas.Unha procura en común unia a aquiles espíritos, e os hermanaba a pesar da precária comunicación que lograban estabelecer por señas e polos seus rudimentarios coñecementos de outros idiomas: era a ilusión de viver , lonxe da miséria, da guerra, da soidade…
O galego deixaba na sua terra aos seus pais e a alguns dos irmáns. Ficaban os campos nos que labraban de sol a sol, sen posibilidade de mellorar a sua situación, os mesmos campos nos que, sendo moi neno, lle aprenderan o ofício. Habia que plantar xudias e papais, sementar os cereais. O pequeno tiña vontade, pero faltaba-lle forza: non podia con os enseres, ainda que desexase cooperar.Foi medrando nesa paisaxe que tanto queria, perto do mar, as rias, as montañas, vendo como os seus irmáns maiores, os seus amigos, os seus viciños, eran recrutados para loitar en terras estrañas. Non queria ir á guerra; non queria matar, non queria morrer.
Un dia, sentiu no seu corazón un chamado, o imperativo do seu sangue, que desexaba dar frutos; esechamado o instaba a emigrar. Non era unha decisión fácil, pero a dureza das condicións en que vivia a facia menos descabellada, a voltaba unha opción valida.
Niso pensaba o anciano, mentres os netos xogaban ao seu o redor.
Ficara viúvo pouco antes. A sua muller morreu sen padecer nengunha enfermidade. Morreu de cansada, do esgotamento ocasionado por unha vida moi dura. Non é que pasase os partos sen nengunha asistencia, só na casa de pedra da aldea, como os pasou a mai do imigrante; levouna o desgaste de se erguer no alba para atender un pequeno comercio, dia tras dia, ano tras ano, aterrecida pola facilidade con que ficaba empreñada e pola dificuldade con que chegaban, cada mes, a pagar a cuota da hipoteca. Ficou tendida na sua cama. Os seus ollos pecharon-se sen que, aparentemente, houbese sentido dor. Deus quixera-o asi. E ainda que nono dicia, el esperaba unha morte igual de doce, na sua cama, sen sofrementos, como morrian as vellas na sua terra.
Coñecera á sua muller sendo xa maior. O seu sentimento non era comparabel á de Macías o Namorado, pero era amor ao fin e ao cabo. Mantiveron un prolongado noviazgo, interrompido por duas viaxes do noivo á sua pátria. Que buscaría nesas travesias?. Nunca quixo confiar-llo a ninguén. Desexaba tornar á sua terra?. O atenazaba o desexo de ver a os seu?. Sexa polo motivo que fuere, o certa é que as duas veces tornou, e entón do segundo torno, casou-se coa argentina filla de lombardos que con tanta paciéncia o esperara.- “Adiós, don Martín!”, a voz cantarina resoou na tarde.- “Adiós, don Xesus! Como vai?”, respondeu o emigrante.A cena se repetia, , sempre á mesma hora, como unha maneira de comprobar que estaban vivos. Un, camiñando lentemente; o outro, postrado en unha cadeira da que moito lle custaba desprenderse. A independéncia fixese-o sentir imensamente feliz.Uns meses antes, indo visitar á menor das suas fillas, caira-se na rua, e tiveran que traé-lo de volta. A partir dese momento, a sua declinación foi veloz e evidente. O médico lle prescrebeu unha dieta estrita, na que non tiñacollida o que non pudera comer na sua terra, e que aqui estaba ao alcance do mais modesto peto.”O colesterol, don Martín, o colesterol!, dicia o galeno, movendo a cabeza. Debia cuidar-se , vixiar as comidas. As suas fillas observaron puntillosamente as indicacións do médico e o anciano tivo que contentarse con unha cea distinta na que lledeixaron, por sorte, o pan negro e as mazás.Para o seu cumpreanos –se sabia-, o mellor regalo era un pacote de castañas. Ese era o mellor festexo: quentá-las a lume lento e entón saboreá-las devagar, degustando a reminiscencia de infáncia, lejanía e pobreza. Non eran a magdalena sobre a que escrebeu Proust, pero tiñan os mesmos poderes; diríase que tiñan a virtude máxica de corporizar vivéncias e cenários, até confundir o entendemento e facé-lo vacilar sobre a realidade.Aspirando ese arrecendo, non sabia se estaba en América, ou se tiña quince anos na sua aldea, o seu Cebreiroentrañabel, á que añoraba voltar.Viñera a facer a América, desempeñando os mais variados ofícios, aforrando peso sobre peso. Como todos os seus paisanos, estaba seguro de que lle aguardaba un futuro invexabel, de que canto gañase lle atinxiria para viver folgadamente e para enviar diñeiro aos seus pais, que xa estaban moi vellos para labrar. O que lonxe estaba todo iso agora, cando via con amargura que nen siquieira o deixaban sair só a a esquina! O que amarga lle semellaba a vida, que o postraba nesa cadeira, na sua cama fronte ao televisor en branco e negro, onde cada domingo via a Tato Bores!Os soños non se voltaran realidade. Pudo viver, mercar unha casa, educar ás suas fillas, facé-las estudar, pero, de nengunha maneira se convertera no indiano do que escoitaba falar con admiración na sua terra. Faltaria-lle talento? A outros lles fora moi ben, e a el non. Coñecia paisanos que amasaran unha fortuna considerabel, co seu próprio esforzo, sen perxudicar a ninguén. Se cadra a él faltara-lle visión, porque o que é esforzo, lle sobrou, o mesma que á sua muller. Non soubera atopar o negocio xusto, no momento adecuado, como si souberon facé-lo outros que viñeron da aldea con él, no mesmo barco, en idénticas condicións….Un dia se acabaron as tardes baixo a parra. O ancián presentiu o fin, e lembrou as tradicións de a sua terra. Esas tradicións dician que quen morrese en Galicia poderia resurxir cada noite, e voltar a sua casa. Poderia velar o soño dos seus seres queridos, sentar-se á veira das rias, descansar baixo as árbores que frecuentase na sua vida terreal. Se morrialonxe, nada de isto lle seria dado. Teria unha morte común, como todas, lonxe das crenzas que se cadra herdase dos celtas, tan amigos dos trasnos e os trasgos, do mais alá e os seus mistérios.A única solución era tornar, pero era imposíbel.Só non poderia facé-lo . Estaba inválido e, ainda que xa non tivese que viaxar en barco, se non en avión, unhas poucas horas, ninguén podia acompañá-lo . Non habia diñeiro; habia que cuidar aos rapaces, que ian á escola; non se podia desatender o traballo, ainda que a situación non era tan crítica como a que se veria anos despois.Non, o regreso era unha quimera. Pero tamén habia sido unha quimera a partida cara América, sesenta anos antes. A diferenza estaba en que, na sua mocidade, el decidia por si mesma, as suas pernas lle respondian e, co seu hato de roupa e os seus poucos libros, podia ir onde quixese. Agora necesitaba axuda para todo; dependia das suas fillas, dos seus netos, até para tomar un vaso de auga.Por outra parte, se volvera, quén o coidaria até que chegase o momento de se reunir cos seus mortos?¿Quen o acompañaria, unha vez mais, a ver o Pórtico da Glória, para se despedir del? Ninguén teria tempo. Seria un vello só, nunha terra estraña, povoada de xovens aos que non coñecia, cos que non poderia compartir os seus recuerdos.Estas consideracións, que o obsesionaban, non mitigaban a sua mágoa. Pensaba que ia morrer lonxe, e iso o desesperaba. O soñaba coa liberdade de que gozaban as almas no mais alá; sabia das suas correrias e das suas visitas aos familiares. Dicia-se que saían sós a camiñar até que clareaba, ou que acostumaban facé-lo en grupo, na Santa Compaña. Semorreria de todo, para sempre. Bon, contaba coa esperanza que lle daba a Igrexa Católica, a de purgar os seus pecados e reunir-se cos bienaventurados, na Presenza Divina. Pero –se dicia- xa non ia a poder voltar á sua terra; o lazo cortaria-se entón definitivamente.O meu avó empiorou, e houbo que interná-lo . Tentaba recuperar-se , pero xa era tarde. A sua alta idade e o desgaste da sua existéncia conspiraban contra a melloria que devecia. Queria curar-se para poder viaxar. Non o lograba. No sanatório pasou as suas últimas noites, as suas últimas mañás, añorando a liberdade e suspirando pola sua mocidade. Via-se pescando cos seus irmáns, a veiras da ria que sulcaba o verde de a praderia. Via-se peregrinando, orando, bebendo,festexando as efemerides da sua terra. Atopaba-se atado á cama con varandas de metal, co soro entrando ao seu corpo pola vea do brazo, e queria escapar. Asombraría aos netos coa visita inesperada.Cando chegou o final, él o presentiu. Morreria rodeado de médicos e enfermeiras, con sondas e cateteres. Tratarian de o reanimar . O seu corazón se pararía. Verian-o nesa pantalla que tiña perto de a cama. Nada mais lonxano da morte campesiña que desexaba, en paz, cos seu, co cura da aldea, que lle falaria de Deus e lle faria beixar o crucifixo. A sua alma celta aceitaria a Extremaunción.Deus reservou-lle unha surpresa. Non o deixou voltar a Galicia, como un espírito noctámbulo, pero o levou a un ceu de gaitas e muiñeiras. Alá é feliz. Na eternidade atopou a terra añorada.

http://blog.falabarato.net/2007/11/19/un-ceo-para-o-meu-avo/

(Este cuento fue distinguido con una Mención Especial, en el Concurso Literario convocado en 1997 por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Integraron el Jurado: María Angélica Bosco, Eduardo Gudiño Kieffer y Jorge Masciángioli. Recibió, además, el Primer Premio en el Certamen convocado en 1997 por la revista el gRillo. Dicho premio consistió en la publicación de un volumen individual cuento-poesía; así apareció Josefina en el retrato (Buenos Aires, el gRillo, 1998). Algunos de los cuentos de este volumen, y otros inéditos en Internet, integran el libro digital Volver a Galicia, publicado en Letras-Uruguay en 2005, e integrarán, asimismo, el volumen en formato papel que se editará en 2009).

foto: http://www.manuelferrol.com/index.php?cls=indicegalerias&cmd=indicegalerias&indice=emigracion

acerca de MGR

LETRAS de Buenos Aires

5e2ea5cd37fdc7a6d5f7d2e7958443db.jpgVictoria Pueyrredón invita a la presentación del n° 13 de la revista LETRAS de Buenos Aires y agradece la colaboración del Sr. Ricardo Montesinos. Participan Marikena Monti y Duilio Marzio.
Sábado 1° de diciembre, 11:00 a.m.
Estados Unidos 299, C. A. de Buenos Aires
Informes: 4802-1299
Entrada libre y gratuita
Se ruega puntualidad
UNICA INVITACION

Colectividades Argentinas

Vacio

por Manuel Corral Vide

Quedan, de las ciudades, sombras.
Y espuma multicolor rememorando las olas.
Rostros superpuestos, brillo, ojos eclipsados
y silencio pueblan de guijarros
el camino, hieren los pies desnudos
que avanzan hasta llegar a la llaga.

Sangre, ríos de liquidas dudas
y ausencias como pinos temblorosos,
llenan de harina, sal y agua tibia,
la mesa familiar al mediodía.
Levadura desgranada entre los dedos
fermenta y eleva sin pudor
La mórbida silueta de los pechos
que delatan temblores ancestrales,
amaneceres sin gaviotas cerca del mar.

Aquí mismo, la lluvia destiñe la sonrisa
mas amada, pinta con musgo y herrumbre
tanta llanura, tierra yerma,
distancia innecesaria, vapor, contornos entrañables.
Y de nada valen las palabras escritas, ni el ardor en los labios:
El espejo no refleja fantasmas, ni la piel percibe caricias.
Solo los recuerdos generan olvido, devenir constante, vació.

Baleiro

Quedan, das cidades, sombras.
E escumas multicolor lembrando as ondas.
Rostros superpostos, brillo, ollos eclípsados
e silencio poboan de seixos
o camiño, feren ós pes nus
que adiantan ata chegar a chaga.

Sangue, rios de líquidas dúbidas
e ausencias como piñeiros tremorosos,
chean de fariña, sal e auga morna,
a mesa familiar ó mediodía.
Levadura deluvada entre os dedos
fermenta e ergue sen recato
a mórbida silueta dos peitos
que delatan temores devanceiros,
amañeceres sen gaivotas preto do mar.

Aquí mesmo, a chuvia distinxe ó sorriso
mais amado, pinta con carriza e ferruxe
tanta terra cha, terreo sen cultivar,
distancia innecesaria, vapor, contornos entrañables.
E de nada valen ás verbas escritas, nin ó ardor nos labios:
o espello non reflexa trasgos, nin a pel decata caricias.
Soamente ós recordos xeran esquecemento, devir constante, baleiro.

Incluido en Corral Vide, Manuel: La tierra en la piel / A terra na pel. Buenos Aires, Xunt.ar Ediciones, 2007.

Inmigrantes y Exiliados Destacados

José Luis Alvarez Fermosel

Nací en Madrid. Llevo aquí muchos años, así que soy “espartino”: una mezcla de español y argentino. Mis dos hijos, Juan Ignacio y María Soledad, son “argeñoles”, porque nacieron en Buenos Aires, tienen la nacionalidad española y viven en Madrid, donde ya no me queda más familia que ellos y mis primos hermanos Mary y Paco.
Aquí tengo, desde hace más de un cuarto de siglo, a Maite, mi segunda mujer, que es también mi apoderada, productora, jefa de prensa, agente literario y fotógrafa.

http://elcaballeroespanol.blogspot.com/

Inmigrantes y Exiliados Destacados

FRAY GUILLERMO BUTLER

73cbeb614f62c06c00835fd1513d336b.jpgEn una retrospectiva plena de espiritualidad

Desde el lunes 3 de diciembre en CERRITO 1522

“Lo que no sale del corazón, no llega al corazón” este es uno de los principios de este hombre bueno, santo y genial artista.
La retrospectiva integrada por más de 20 obras de la colección se inaugura el próximo lunes 3 de diciembre de 19 a 22 en Cerrito 1522
Fray Guillermo Butler ( 1879-1961) es el mayor exponente del Arte Cristiano en nuestro país, un artista que reflejaba en sus obras su mundo interior.
Sus paisajes cordobeses son producto de su imaginación y del mensaje que desea darnos. Fray Guillermo quería mediante sus obras acercarnos un mensaje para enriquecer nuestra vida:
Sus paisajes nos muestran tres etapas de nuestra existencia:
La parte inferior, los escollos de la vida cotidiana. En la parte media de sus obras, los momentos de estado de gracia y de pureza de nuestra existencia. La superior, el cielo y la gloria, cuando alcanzamos la vida eterna con Dios. Los caminos significan el camino a Dios y los ranchos, la casa de Nuestro Señor. Su obra es Amor, Paz y Serenidad. Un oasis dentro de la vorágine de la vida cotidiana y muestra la grandeza en las cosas sencillas.
Para Fray Butler, la pintura era la plasmación de emociones fuertemente sentidas. “La iglesia necesita artistas -decía-, porque el arte proporciona alegría”. “El artista tiene una misión sagrada que debe cumplir con respeto y humildad”. Fiel a su pensamiento, Fray Butler, el dominico pintor, ha enriquecido el Arte de los Argentinos con una obra plena de espiritualidad.
La exposición retrospectiva podrá visitarse desde el próximo lunes 3 de diciembre de lunes a viernes de 11 a 21, sábados 10 a 13 en Cerrito 1522-GRATIS, cierra el 3 de febrero de 2008.
Este verano en Zurbarán se presenta la retrospectiva de Fray Guillermo Butler el mayor exponente del Arte Cristiano en nuestro país, un artista que reflejaba en sus obras su mundo interior y tenia como fraile dominico ,la misión de “predicar la palabra de Dios para la salvación de las Almas” misión que cumplió además a través de sus pinturas, uniendo sabiamente sus dos vocaciones: La religiosa y la artística.
Integrada por más de 20 obras de la colección la presentación incluye paisajes cordobeses, paisaje de Valencia, de Francia, capillas, conventos, un autorretrato, y virgen con niño.
Como los cuadros que admiró en Ravena y en las iglesias de Europa los cuadros de Fray Butler están hechos con una fina trama de toques de color, pintura diáfana y armoniosa, con paleta de suaves tonos pastel, ha recreado los claustros conventuales, las capillas escondidas en las sierras y su emotiva visión del paisaje: Decía Fray Guillermo “Imitar a la naturaleza sería una tentativa no solo vana sino ridícula, pues jamás llegaremos a reproducir la luminosidad de un rayo de sol o la blancura de la nieve”

SOBRE SU VIDA
Nació en Italia en 1879 llegó al país con sus padres siendo un bebé, y fue inscrito en el Registro Civil de la ciudad de Córdoba un año después como nacido aquí. Estudió en el Colegio Lacordaire de Buenos Aires , de los padres dominicos, donde desde niño se perfila su predilección por el dibujo, la pintura y la religión, que encauza cuando ingresa como novicio en el Convento de Córdoba iniciando al mismo tiempo su formación artística con los maestros Emilio Caraffa y Honorio Mossi, instrucción que luego completa en Europa.
En Florencia pudo contemplar la obra de su admirado Giovanni da Fiésole (El Beato Angélico) en el convento San Marcos.
En Paris frecuenta a los “pintores nabis”, en especial a Maurice Denis. Este grupo se caracteriza por hacer obras simbólicas, de formas y temas simples pintadas con colores puros, que hacen referencia a la esencia de la religiosidad.
Luego de varios viajes a Europa decide afincarse en nuestro país e inicia su gran labor docente, en el colegio Lacordaire primero y luego en la Academia “Beato Angélico” por él fundada. Allí tenía su taller, donde solía recibir a los amigos luciendo sobre el hábito blanco el delantal de pintor.
Decía: “El arte proporciona alegría”. El artista tiene una misión sagrada que debe cumplir con respeto y humildad”.
Fiel a su pensamiento Fray Butler ha enriquecido al Arte de Los Argentinos con una obra plena de espiritualidad. Como el Beato Angélico, que pintó vírgenes candorosas, y nos dejó su serena visión del paisaje. También ha realizado algunos retratos y bellísimas composiciones con temas religiosos, siendo su obra cumbre los ocho magníficos lienzos que reflejan pasajes de la vida de la Virgen María que pintó especialmente para la catedral de la Inmaculada Concepción de Villa María en Córdoba.
Esta retrospectiva que presentamos en Zurbarán está acompañada de un catalog que reproduce las obras expuestas y una película sobre el pintor que se proyecta de manera continua.

Inmigrantes y Exiliados Destacados

ALLA POR 1987…

Carlos Prebble entrevistó a Antonio Requeni

3fd07e0c42c3a3d60c1ff3866bca0005.jpg

Antonio Requeni: la literatura y la vida

Vinculado a la generacion poetica del 50, Antonio Requeni es uno de los hombres que mas trabajan dentro de la Iiteratura de nuestro país; ha escrito cuentos, poemas, ensayos, cronicas y realizó innumerables reportajes. Ademas, es una excelente persona, que une la afabilidad con el conocimiento serio y profundo de su especialidad.
Con el mantuvimos el siguiente dialogo, en exclusiva para el suplemento de EI Tiempo:
P: Sabemos que usted cultiva diferentes generos, ¿puede decimos brevemente que Ie atrae de cada uno de ellos?
R: Los generos en los que cometí la osadia de incursionar son, hasta ahora, la poesia, la cronica y el cuento para niños. Publiqué una decena de libros de versos, un libro de cronicas de viaje; “Los viajes y los dias”, y una cronica entre historica y costumbrista, “Cronicon de Ias peñas de Buenos Aires”, así como un libro de cuentos infantiles que va por la cuarta edición y ha tenido bastante aceptacion entre los chicos: “EI Pirata Malapata”. Tanto este ultimo como las cronicas. son en cierto modo tangenciales dentro del conjunto de mi obra, que es fundamentalmente una obra en verso. Los libros en prosa fueron recopilaciones de artículos o cuentos publicados antes en diarios o revistas. sin el proposito -cuando los escribi- de reunirlos en volumen. Pero lo mismo me pasó con los versos. Nunca escribí libros sino poemas. AI principio, cuando tenia suficiente cantidad de poesias y de dinero, armaba el libro y lo publicaba (por lo general era mas fácil juntar los versos que la plata). Mis últimos Iibros de poesia no me costaron dinero, fueron publicados por tan incautos como bondadosos editores, pero en cuanto a su redaccion el procedimiento fue similar: escribir esporadicamente. cuando Ia musa o el angelito me dictaba, sin rigor sistematico. Los libros se armaron solos, después. Todos los generos me interesan. inclusive la novela (aunque sé que jamas podria escribir una), pero la poesia me atrae por sobre Ias demas especies literarias.
P: ¿Sabe por qué?
R: Disfruto como un sibarita leyendo poesia y sentiría mi vida plenamente justificada si alguien disfrutara de igual forma algun poema mio.
P: ¿Cuales son los temas que, a su criterlo, aparecen con mayor frecuencia en su lirica?
R: Mis primeros poemas se distinguieron por una actitud vital y celebrante. Las constantes eran entonces, fundalmentalmente, Ia naturaleza y el amor.
P: ¿Cambiaron, con el transcurso de los años?
R: A medida que pasó el tiempo (mi primer Iibro cumplió ya treinta y seis años), seguí fiel a los temas del amor y la naturaleza, pero fui incorporando otros motivos como la nostalgia de la infancia, el melancólico deterioro de los años, el misterio, Ia belleza, Ia muerte. Por supuesto, también otras experiencias encontraron eco en mis versos: los viajes (soy un tipo afortunado: he viajado mucho), Buenos Aires, la familia, los hijos, los amigos, la propia poesia y las palabras como terna de reflexión…
P: Usted ha trazado en su “Cronicón de las peñas de Buenos Aires” una historia de Ia cultura porteña. ¿Qué aceptación ha tenido Ia investigación premiada con el galardón municipal
Ricardo Rojas en 1985?
R: En realidad, más que una historia de la cultura, es una crónica de la vida literaria porteña, eso que los franceses llaman la “petite - histoire”, y se compone de episodios y anecdotas que contribuyen a explicar a un escritor y su obra o el clima en que esa obra se gesto. Creo que el interes del libro deriva de que situo los hechos en el contexto historico, social y costumbrista de cada etapa (la cronica arranca de la Colonia y llega practicamente hasta nuestros dias). Tuvo, en verdad, inusitada aceptación. El libro lo publicó la Fundacion Banco de Boston, en edición no comercial y hubo tanta demanda que lo reeditó a los pocos meses. Pero no estaba en librerias y surgió la posibilidad de que Ia editorial Corregidor hiciera la tercera edición, lo que me alegró mucho, pues ahora cualquiera que desee leer el libro lo puede adquirir. Por supuesto, el Primer Premio Municipal Ricardo Rojas, concedido a este libro, me halagó muchisimo.
P: En cuanto a su trabajo como periodista en el diario “La Prensa”, de la Capital Federal, ¿Puede contarnos alguna anecdota que le parezca curiosa?
R: Hace veintiocho años que trabajo en “La Prensa”, así que anecdotas tengo muchas. Le voy a contar lo que me ocurrió eI dia que ingrese en el diario. El Secretario de Redacción Daniel Rodriguez (autor de la novela “Dieciseis tatarabuelos”} me mando a cubrir la informacion de Ia primera misa concelebrada que se oficiaba en la CatedraI. Yo, palido, tembloroso, Ie dije que no entendia nada de misas, y me contestó: “La misión del periodista no es entender sino informar. Vaya a la Catedral y tráigame despues el relato de lo que ha visto”. Fui, vi y vencí, como Julio Cesar. Pero sufri los dolores del parto. No estaba ni estoy de acuerdo con el razonamiento de Daniel Rodríguez; si el periodista entiende el tema que Ie toca encarar, escribirá mejor sobre él que si lo ignora. Pero aquella primera leccion de periodismo me sirvió de mucho. Me enseñó a abrir los ojos y mirar con atención. Me ayudó, además, a no sentirme intimidado, a no abatatarme, a enfrentar la realidad con animo sereno y objetivo.Lo cual no quiere decir que siempre lo haya conseguido.
P: ¿En qué esta trabajando?
R: En nada. Acaba de aparecer “Linea de sombra”, un libro de poemas que es el mejor de todos los que escribi. 0 el menos malo. Ahora estoy como relajado, distendido. No sé si volveré a escribir versos, pero me gustaria redactar una nouvelle o cuento largo, para niños, destinado tambien a los adultos. Salvando la sideral distancia que me separa de mi tocayo Saint-Exupery, algo así como “El Principito”. Sé que no podré escribir jamas algo parecido, pero se lo menciono para darle una idea de mi proyecto: un libro para chicos y grandes, con mucha fantasía, sus toques de lirismo y de incitaciones a la reflexión. Tengo ya el argumento y los personajes pero lo mas probable es que quede en mera intención …

El Tiempo, Azul, 22 de noviembre de 1987

Colectividades Argentinas

MONOGRAFIAS.COM: Newsletter #341

Cartas Muertas - Editorial

7d051c4fc76310165f22b1235b832d4c.gifFrase de la semana
“La historia es el esfuerzo del espíritu para conseguir la libertad.”
-Hegel

¡Cuánto se esperaba una carta!

Y qué alegría daba recibirla, releerla y guardarla en la caja de madera donde empezaba a convivir con muchas como ella.
A los amantes parecía dibujársele el perfil del remitente al fondo del papel.
Los amigos se contaban aventuras, disparates, travesuras, hacían trabalenguas en sus cartas.
También estaban las cartas tristes, las chismosas, las malas noticias y los anónimos.
Y aun estos últimos tenían cierto encanto “humano”. Se olía, se percibía a su redactor.

Una cortesía

En la actualidad escribir a mano una carta es tan raro que se ha tornado un acto exquisito, como un ramo de rosas para la novia, o bombones, o un libro de poesía.
Porque las cartas no sólo eran lo escrito: eran el papel, el sobre, los sellos del correo, el lacre, las estampillas.
Cartas antiguas ahora se ven ennoblecidas porque se han vuelto de ese notable color amarillento indicador de tiempos bellos: las estampillas lucen admirables en este marco.

Por si quedan aún filatelistas

Para esa interesante y casi extinta especie, puedo recomendar “Las clasificaciones de los sellos”, un trabajo bastante completo enviado por Carlos González, y “La palabra escrita y la filatelia”, de Jorge Eduardo Padula Perkins.

Cómo escribir hoy una carta. Y dos cartas de ayer

La monografía que a mi modo de ver será de ayuda en este caso está más dirigida a la escritura de cartas comerciales u oficiales, aunque también puede dar una idea para organizar una escritura personal.
Su nombre es “Correspondencia” y nos la envió José Avilez.
Hay unas cartas de “ayer” en nuestro sitio. En el trabajo enviado por la periodista María Gonzalez Rouco, “Inmigración a la Argentina: cartas” se encuentran perlas como ésta: “Aquí, del más rico al más pobre, todos viven de carne, pan y minestra, y los días de fiesta todos beben alegremente y hasta el más pobre tiene cincuenta liras en el bolsillo. Nadie se descubre delante de los ricos y se puede hablar con cualquiera”, de Girolamo Bonesso.
Y una particular y graciosa exclamación de un suizo llamado Luis Mettan: “¡Queridos hermanos, en esta carta os digo que si tenéis el coraje de venir, traed vuestra batería de cocina, panera, vajilla, tinajas, mantequera para fabricar manteca, dos pecheras de caballo, un buen carro… rastrillos de madera, garlopas y sierras a una y dos manos… toda clase de semillas para jardín, y de flores… y toda clase de semillas de árboles frutales”.

El escribiente

Un día leí el cuento “Bartleby, el escribiente”, de Herman Melville, y todas las cartas se envolvieron en melancolía.
El personaje se destruía, se desmayaba entre los ojos que leían y las letras dibujadas en la página, y en el final uno comprendía por qué. El narrador termina exclamando: “¡Cartas muertas!, ¿no se parece a hombres muertos? Conciban un hombre por naturaleza y por desdicha propenso a una pálida desesperanza. ¿Qué ejercicio puede aumentar esa desesperanza como el de manejar continuamente esas cartas muertas y clasificarlas para las llamas? (…) A veces el pálido funcionario saca de los dobleces del papel un anillo -el dedo al que iba destinado tal vez ya se corrompe en la tumba (…) Con mensajes de vida, estas cartas se apresuran a la muerte. ¡Oh, Bartleby! ¡Oh humanidad!” (pueden leer este cuento de Melville en traducción de Borges aquí).
Pero los ojos empezaron a brillar de nuevo cuando empecé a leer novelas escritas en forma de cartas. La primera fue “Boquitas pintadas” de Manuel Puig (”Manuel Puig”, de Cintia Musina).

Por Mora Torres
(Lo invitamos a comentar y continuar leyendo este artículo en nuestro Blog: “Cartas Muertas”).

http://www.monografias.com/newsletters/341.shtml

Colectividades Argentinas

Anatole Saderman

ddd2afa009142153862433489f30ffd4.jpgUna muestra homenajea a Anatole Saderman, maestro de la fotografía

Más de sesenta trabajos recorren medio siglo de su actividad artística. Se exhiben hasta el 7 de diciembre en el Foto Club Buenos Aires, institución que fundó en 1945.

Una muestra en homenaje a Anatole Saderman, considerado uno de los maestros de la fotografía argentina, podrá verse hasta el 7 de diciembre en el Foto Club Buenos Aires.
Saderman nació en Moscú en 1904 en el seno de una familia judía acomodada que, como consecuencia de la revolución de 1917, debió radicarse en Berlín primero y luego, ante el auge del nacionalismo antisemita, en Paraguay.
Aficionado a la fotografía desde muy joven, Saderman ingresó en uno de los más importantes estudios fotográficos de Asunción.
Allí conoció los primeros secretos de la profesión y perfeccionó su labor hasta que tiempo después decidió poner en marcha su propio proyecto, el estudio “Electra”.
Tras varios años en Paraguay viajó a Formosa, Buenos Aires y Montevideo, donde colaboró como laboratorista junto a Nicolás Yarovoff, emigrante ruso.
En 1932 se casó y decidió volver a Buenos Aires; primero ingresó en el famoso estudio Van Dick y años después abrió su propio lugar, donde se especializó en retratos de intelectuales y artistas.
En poco tiempo se convirtió en uno de los fotógrafos “rebeldes” de la época. En 1945, junto a otros colegas, fundó el Foto Club Buenos Aires; allí formó innumerables discípulos.
Tras un breve paso por Europa, regresó al país hasta que abandonó la actividad a fines de los años 70. Sin embargo, su pasión por la fotografía lo llevó a trabajar como un reportero de la “nueva vida del viejo mundo” en varios países europeos. Falleció el 1 de noviembre de 1993.
Saderman fue un verdadero maestro del retrato, poseía un estilo inconfundible y una capacidad especial para encontrar el momento oportuno y el gesto exacto que expresase la personalidad de las personas a las que fotografiaba.
La muestra “Homenaje al maestro”, curada por Juan Gómez, está compuesta por más de 60 trabajos realizados durante medio siglo. Puede recorrerse hasta el 7 de diciembre, de lunes a viernes de 10 a 21 y sábados de 9 a 17, en San José 181 de la Capital Federal. La entrada es libre y gratuita.

21-11-2007
Fuente: Agencia de Noticias Judía

http://www.indexarte.com.ar/noticias/53/una-muestra-homenajea-a-anatole-saderman-maestro-de-la-fotografia.htm

Inmigrantes y Exiliados Destacados
chatroulette chatrandom